Zasady programu modernizacja gospodarstw

Modernizacja Gospodarstw Rolnych to dofinansowanie inwestycji w rolnictwo o intensywności od 50% (rolnik indywidualny) do 60% w przypadku inwestycji zbiorowych (min. 2 rolników) oraz młodych rolników. Ponadto intensywność finansowania nie może być mniejsza niż 30%.

Program, wyszczególnia 5 obszarów objętych finansowaniem:

  • OBSZAR A – do 900 000 zł

Rozwój produkcji prosiąt; zakres: inwestycje w budynki inwentarskie i magazyny paszowe

  • OBSZAR B – do 500 000 zł

Rozwój produkcji mleka krowiego; zakres: inwestycje w budynki inwentarskie i magazyny paszowe

  • OBSZAR C – do 500 000 zł

Rozwój produkcji bydła mięsnego; zakres: inwestycje w budynki inwentarskie i magazyny paszowe

  • OBSZAR D – do 500 000 zł

Rozwój produkcji w pozostałych obszarach; do 200 000 zł może być przeznaczone na inwestycje niezwiązane z budynkami inwentarskimi i magazynami paszowymi

Na co można przeznaczyć ww. 200 000 zł?

a) zakup maszyn

* nie mogą być te same ani mieć podobne przeznaczenie jak w innym programie z PROW 2014-2020

b) nasadzenia i plantacje roślin wieloletnich

* tylko na gruncie, którego beneficjent jest co najmniej współwłaścicielem

c) wykonanie konstrukcji sadowniczych

d) inwestycje związane z przygotowaniem do sprzedaży

e) infrastruktura gospodarstwa

* np. fotowoltaika lub place manewrowe

  • OBSZAR E – do 100 000 zł

Inwestycje w nawodnienie

Warunki współpracy z TRI

Zapoznaj się z naszymi warunkami współpracy