Zasady młody Rolnik

 1. Premia w wysokości 150 000 zł wypłacana w II ratach:

  • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.).

   

  Na co można przeznaczyć premię?

  Minimum 70% całej inwestycji muszą stanowić nowe środki trwałe, czyli:

  • zakup nowych maszyn;
  • budowa, rozbudowa, modernizacja budynków produkcyjnych;
  • Infrastruktura gospodarstwa (np. plac manewrowy);
  • założenie sadów lub plantacji – o okresie produkcyjnym ponad 5 lat;
  • zakup ziemi.

  Pozostałe 30% premii może zostać rozliczone poprzez zakup środków do produkcji, czyli:

  • paliwo rolnicze;
  • środki ochrony roślin;
  • nawozy mineralne lub organiczne;
  • pasze dla zwierząt;
  • pozostałe środki do produkcji rolnej.

  Zobowiązania:

  • osiągnięcie wzrostu wartości ekonomicznej gospodarstwa (WEG) o co najmniej 10% do momentu rozliczenia premii;
  • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów;
  • realizacja zakresu rzeczowego operacji oraz zobowiązań, za które otrzymałeś punkty.

Warunki współpracy z TRI

Zapoznaj się z warunkami naszej współpracy.