Wsparcie przy zarządzaniu projektem inwestycyjnym

Zarządzanie Projektem Inwestycyjnym

Usługa wsparcia przy Zarządzaniu Projektem Inwestycyjnym (ZPI) jest zapewniana inwestorom w trakcie trwania całego procesu planistycznego oraz późniejszej realizacji inwestycji. Kompleksowe podejście do projektu stanowi bufor bezpieczeństwa dla powodzenia inwestycji. Firma TRI pełni
w tym czasie rolę project managera.

Wsparcie przy Zarządzaniu Projektem Inwestycyjnym może obejmować:

  • pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji, badanie rynku pracy,
  • określenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu,
  • zastosowanie w modelu biznesowym instrumentów pomocy publicznej (dotacje, ulgi podatkowe ),
  • zorganizowanie finansowania inwestycji (kredyty, leasing, fundusze),
  • doradztwo gospodarcze,
  • zorganizowanie dokumentacji projektu budowlanego,
  • wybór dostawców usług budowlanych i maszyn,

Powierzenie nam zarządzania inwestycją, to indywidualne podejście do każdego inwestora, kompatybilne z gwarancją profesjonalnych rozwiązań.