Warunki współpracy z TRI - Modernizacja gospodarstw

Warunki współpracy z Polską Agencją Pozyskiwania Funduszy Unijnych.

Zakres obsługi:

  • wstępna weryfikacja możliwości skorzystania z programu;
  • pomoc w wyborze inwestycji;
  • ocena możliwości przejścia na VAT;
  • optymalizacja punktowa;
  • przygotowanie wniosku i realnego biznesplanu;
  • kontakt z ARiMR oraz ewentualne poprawki, wyjaśnienia, zmiany;
  • doradztwo w zakresie programu przez cały okres obowiązywania umowy;
  • rozliczenie operacji w kilku etapach (na życzenie);
  • przygotowanie wniosków o płatność;
  • przygotowanie sprawozdania z biznes planu.

Nasze wynagrodzenie:  uzależnione od kwoty przyznanej pomocy i rodzaju inwestycji (od 4% do 5% netto)

Zasięg działania: cały kraj

Współpracę rozpoczynamy od wstępnej konsultacji telefonicznej.