Warunki programu

Nabór wniosków: 28 lutego – 31 maja 2022.

Jest to ostatni nabór wniosków w tym programie.

Żeby skorzystać z programu Premia na działalność pozarolniczą musisz spełnić wszystkie z poniższych warunków:

  • Jesteś rolnikiem, małżonkiem lub domownikiem rolnika, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. (w KRUS w wielu przypadkach można ubezpieczyć się wstecz);
  • Użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa znajdują się w gminie wiejskiej, ewentualnie miejsko-wiejskiej lub miejskiej jeżeli liczba mieszkańców miejscowości nie przekracza 5000;
  • Nie prowadziłeś działalności gospodarczej (na ZUSie) przez ostatnie 2 lata.
  • Nie otrzymałeś pomocy z następujących programów:

 

a) Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020

b) Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020

Możesz również skorzystać z Premii jeżeli: prowadzisz firmę i jesteś na tzw. podwójnym KRUSie. W takim przypadku będziesz musiał rozszerzyć działalność o nowy kod PKD oraz zatrudnić co najmniej jednego pracownika na okres 2 lat.

Ilość premii na jedno gospodarstwo jest nieograniczona (może skorzystać każdy kto jest ubezpieczony w KRUS co najmniej rok i spełnia pozostałe warunki).

Kolejność złożenia wniosków nie ma znaczenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a pozyskaniem bezzwrotnej premii na założenie pozarolniczej działalności wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniej

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 5 dni.

Podstawowe informacje o programie:

Jest to ostatni nabór wniosków w ramach poddziałania 6.2 “ Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
Jest to bezzwrotna pomoc na utworzenie firmy. Kwota premii jest uzależniona od ilości stworzonych miejsc pracy:


• 250 000 PLN •
samozatrudnienie + 2 etaty
• 200 000 PLN •
samozatrudnienie + etat
• 150 000 PLN •
samozatrudnienie

Dodatkowe miejsca pracy należy stworzyć przed złożeniem wniosku o II ratę płatności (najpóźniej po dwóch latach od wypłaty pierwszej raty) i muszą być utrzymane przez 2 lata od momentu wypłaty II raty. Pierwsze dwa lata traktowane są “rozruchowo” i nie ma obowiązku zatrudniania pracowników.

Z premii mogą skorzystać również osoby na podwójnym KRUS-ie, jednakże w każdym z przypadków muszą stworzyć jeden etat więcej ponieważ samozatrudnienie nie będzie nowym miejscem pracy. Takie osoby muszą również rozszerzyć działalność o nowy kod PKD, zakupy związane muszą być z tym kodem.

Premia jest wypłacana w dwóch ratach:
I rata – 80% kwoty, wypłacane zaliczkowo przed rozpoczęciem inwestycji
II rata – 20% kwoty, należne po realizacji biznesplanu

Minimum 70% premii należy przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, to mogą być:
• maszyny, urządzenia;
• budowa lub remonty;
• pojazdy

Natomiast maksymalnie 30% można wykorzystać inne koszty związane z działalnością, czyli np.:
• koszty bieżącej działalności;
• środki obrotowe;
• materiały

Ubezpieczenia społeczne:

Decydując się na udział w programie, zobowiązujesz się do prowadzenia firmy przez co najmniej 5 lat.

Przez pierwsze dwa lata działalności możesz uniknąć przejścia do ZUS i być na tzw. “podwójnym KRUS-ie”, co wiąże się z opłacaniem dwukrotności kwartalnych składek.
Kolejne trzy lata są okresem ubezpieczenia w ZUS, jednakże możesz skorzystać z szeregu ulg.

Jeżeli planujesz pozyskać kwotę wyższą niż 150 000 zł. pamiętaj, że planowani do zatrudnienia pracownicy nie mogą być osobami współpracującymi, czyli przebywającymi we wspólnym gospodarstwie rolnym członkami najbliższej rodziny.

Jaka działalność?

W ramach programu możesz otworzyć działalność w ponad 400 kodach PKD.