DLA PLANUJĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ

Start-up oznacza nowo utworzone przedsiębiorstwo powołane w celu rozwijania konkretnego modelu biznesowego, poszukiwania nowych rynków zbytu oraz osiągania szybkiego wzrostu finansowego. Kojarzony jest przede wszystkim z przedsiębiorstwami związanymi z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (IT), nie mnie jednak start-upem może zostać każdy model biznesowy, każda nowa firma, każdy nowy podmiot gospodarczy.

Wszyscy, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, są uprawnieni, aby starać się o pomoc finansową na jej rozwój.

Najważniejsze cechy start-up:

  • krótka historia działalności, firmy starające się o dofinansowania zazwyczaj nie mają więcej niż 5–10 lat;
  • innowacyjność – start-upy zasadniczo prowadzą działalność o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, która ma na celu doprowadzić do wdrożenia zmian w zakresie produktów, procesów, organizacji oraz marketingu;
  • skalowalność – jednym z głównych celów start-upów jest powiększenie skali działania na rynku – stały rozwój; 
  • ryzyko – właściciele start-upów przeważnie decydują się na wyższe ryzyko niż przedsiębiorcy próbujący swoich sił na „tradycyjnym” rynku;
  • szybszy zwrot inwestycyjny – wraz ze wzrostem ryzyka wzrasta również skala zwrotu z inwestycji w przypadku sukcesu przedsięwzięcia.

Z nowym modelem biznesowym może wystartować każdy, bez względu na doświadczenie, miejsce zamieszkania czy zasobność portfela. Zwłaszcza młodzi ludzie mają trudności w zgromadzeniu odpowiednich środków na rozpoczęcie własnej działalności
w krótkim czasie – czemu właśnie służą dotacje i finanse pozabankowe na preferencyjnych warunkach.

Pomożemy w przygotowaniu dokumentacji start-up, pokażemy możliwości rozwoju, z nami rozwiniesz skrzydła.