Aktualne programy pomocowe z ARimr, w ramach których działamy:

Rolnictwo dotacje

Do 900 tys. złotych dofinansowania do modernizacji gospodarstwa rolnego

Nabór wniosków:
 7 lipca – 21 października 2022 r.

Premia dla młodego rolnika

150 000 złotych bezzwrotnej premii na rozpoczęcie działalności rolniczej.

Nabór wniosków: 31 marca – 29 maja 2022

NABÓR ZAKOŃCZONY

Premia na pozarolniczą działalność

Do 250 tysięcy złotych bezzwrotnej premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla ubezpieczonych w KRUS.

Nabór wniosków: 28 lutego – 31 maja 2022

NABÓR ZAKOŃCZONY

Restrukturyzacja małych gospodarstw

60 000 złotych bezzwrotnej premii dla małych gospodarstw, bez obowiązku ubezpieczenia w KRUS.

Nabór wniosków: 16 maja – 14 lipca 2022

NABÓR ZAKOŃCZONY