Harmonogram

 1. Wszystkie dokumenty, które są niezbędne do uzyskania pomocy przygotujemy za Ciebie. Ponadto po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku dostaniesz od nas Przewodnik restrukturyzacji małych gospodarstw, w którym wyjaśnimy wszystkie zobowiązania wobec ARiMR oraz zawrzemy najlepsze schematy działania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania zobowiązania.

  DECYZJA O PRZYZNANIU POMOCY:

  Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

  • rozpoczęcia realizacji biznesplanu;
  • rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;
  • złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

  Jeżeli cokolwiek z wymienionych wyżej rzeczy nie jest dla Ciebie jasne skontaktuj się z nami a chętnie rozwiejemy Twoje wątpliwości.