Polska Strefa Inwestycji PSI

Program Polska Strefa Inwestycji znany pod hasłem „Cała Polska Strefą” to innowacyjna wersja wcześniejszych specjalnych stref ekonomicznych. Realizowanie inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji to ogromna szansa głównie dla polskich przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm.

Korzyści dla firm z tytułu realizacji inwestycji w formule specjalnej strefy ekonomicznej:

  • zwolnienie z podatku PIT lub CIT z tytułu w wysokości od 25% do 70% nakładów inwestycyjnych,
  • zwolnienie to można wykorzystać w okresie do 10, 12 lub 15 lat,
  • możliwość realizacji projektu w dowolnej lokalizacji (specjalną strefę ekonomiczną można utworzyć w miejscu obecnie prowadzonej działalności),
  • proste i przewidywalne procedury.

Inwestorom planującym inwestycje w SSE oferujemy:

  • opracowanie i analizę koncepcji modelu biznesowego projektu,
  • opracowanie dokumentacji i wniosku o wydanie decyzji o wsparciu do zarządu specjalnej strefy ekonomicznej,
  • konsultacje gospodarcze i podatkowe,
  • finansowanie projektów, monitorowanie przebiegu inwestycji.

Na uwagę zasługuje fakt, iż założyciel firmy TRI sam jest „strefowiczem”. W 2020 roku w grudniu otrzymał decyzję strefową
 i z powodzeniem realizuje swoje plany, korzystając z przysługujących mu ulg z tego tytułu.

W sprawie szczegółowych informacji na temat wysokości wsparcia w danym regionie prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Nowa mapa pomocy regionalnej wygląda następująco: