Premia na pozarolniczą działalność:

Bezzwrotna premia do 250 000 zł na pozarolniczą działalność gospodarczą dla ubezpieczonych w KRUS.

Ponad 400 kodów PKD, aktualnie trwa ostatni nabór wniosków w programie Premia na działalność pozarolniczą, zapewniamy kompleksową obsługę programu oraz wszelkich formalności aż do rozliczenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a programem Premia na działalność pozarolniczą wypełnij formularz kontaktowy znajdujący się poniżej.

Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 2 dni  bezpłatnie zweryfikują Twoje możliwości pozyskania środków na założenie działalności oraz przedstawią szczegóły dotyczące zasad oraz warunków programu.

Podstawowe informacje o programie

Jest to ostatni nabór wniosków w ramach poddziałania 6.2 “ Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”
Jest to bezzwrotna pomoc na utworzenie firmy. Kwota premii jest uzależniona od ilości stworzonych miejsc pracy:

• 250 000 PLN •
samozatrudnienie + 2 etaty
• 200 000 PLN •
samozatrudnienie + etat
• 150 000 PLN •
samozatrudnienie

Dodatkowe miejsca pracy należy stworzyć przed złożeniem wniosku o II ratę płatności (najpóźniej po dwóch latach od wypłaty pierwszej raty) i muszą być utrzymane przez 2 lata od momentu wypłaty II raty. Pierwsze dwa lata traktowane są “rozruchowo” i nie ma obowiązku zatrudniania pracowników.

Z premii mogą skorzystać również osoby na podwójnym KRUS-ie, jednakże w każdym z przypadków muszą stworzyć jeden etat więcej ponieważ samozatrudnienie nie będzie nowym miejscem pracy. Takie osoby muszą również rozszerzyć działalność o nowy kod PKD, zakupy związane muszą być z tym kodem.

Premia jest wypłacana w dwóch ratach:
I rata – 80% kwoty, wypłacane zaliczkowo przed rozpoczęciem inwestycji
II rata – 20% kwoty, należne po realizacji biznesplanu

Minimum 70% premii należy przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych, to mogą być:
• maszyny, urządzenia;
• budowa lub remonty;
• pojazdy

Natomiast maksymalnie 30% można wykorzystać inne koszty związane z działalnością, czyli np.:
• koszty bieżącej działalności;
• środki obrotowe;
• materiały

Ubezpieczenia społeczne:

Decydując się na udział w programie, zobowiązujesz się do prowadzenia firmy przez co najmniej 5 lat.

Przez pierwsze dwa lata działalności możesz uniknąć przejścia do ZUS i być na tzw. “podwójnym KRUS-ie”, co wiąże się z opłacaniem dwukrotności kwartalnych składek.
Kolejne trzy lata są okresem ubezpieczenia w ZUS, jednakże możesz skorzystać z szeregu ulg.

Jeżeli planujesz pozyskać kwotę wyższą niż 150 000 zł. pamiętaj, że planowani do zatrudnienia pracownicy nie mogą być osobami współpracującymi, czyli przebywającymi we wspólnym gospodarstwie rolnym członkami najbliższej rodziny.

Warunki programu

Współpracę rozpoczynamy od weryfikacji czy spełniasz warunki niezbędne do uzyskania premii.

Pomysły na biznes

W ramach programu możesz otworzyć działalność pozarolniczą w ramach ponad 400 kodów PKD.

Warunki współpracy

Zapoznaj się z warunkami współpracy z Polską Agencją Pozyskiwania Funduszy Unijnych.

INNE PROGRAMY:

Restrukturyzacja małych gospodarstw

60 000 złotych bezzwrotnej premii dla małych gospodarstw, bez obowiązku ubezpieczenia w KRUS.

Nabór wniosków: 16 maja – 14 lipca 2022

Premia dla młodego rolnika

150 000 złotych bezzwrotnej premii na rozpoczęcie działalności rolniczej.

Nabór wniosków: 31 marca – 29 maja 2022

Modernizacja gospodarstw rolnych

Do 900 tys. złotych dofinansowania do modernizacji gospodarstwa rolnego

Nabór wniosków: czekamy na informacje o naborze