Dla Biznesu
doradztwo gospodarcze,
finansowe i biznesowe

W zakresie doradztwa finansowego oferujemy i zapewniamy:

  • środki finansowe na realizację inwestycji i bieżącej działalności (kredyty, leasing, pożyczki, fundusze itp.),
  • finansowanie z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych, zwłaszcza zachęt i ulg podatkowych,
  • biznes plany i prognozy finansowe, strategie rozwoju,
  • audyty firm pod kątem możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania projektu, w tym projektów wykorzystujących różne instrumenty pomocy publicznej,

Z powodzeniem przygotowujemy dokumenty, aplikując o pozabankowe środki finansowe dla firm z różnych branż.

Dokumentacja opracowana przez naszą firmę jest kompletna, przygotowana wzorowo i profesjonalnie, co zdecydowanie ułatwia jego ocenę i uzyskanie pozytywnych decyzji finansowania.