Dofinansowanie z ZUS BHP 2022-2023

Chcesz otrzymać dofinansowanie z ZUS BHP w 2022 roku?

Już od 6 czerwca 2022 można składać wniosek o dofinansowanie w programie na dotacje ZUS 2022.

ZUS uruchamia co roku nowe środki na poprawę BHP z funduszu wypadkowego w wysokości ok. 75 milionów złotych.

W celu uzyskania dotacji należy odpowiednio wcześniej opracować Wniosek o dofinansowanie. Nabory Wniosków prowadzone są na podstawie konkursu.

Konkurs Zakładu Ubezpieczeń Społecznych “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” umożliwia pracodawcom uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania, które można wykorzystać na usprawnienia stanu technicznego maszyn i urządzeń.
Konkurs ZUS dofinansowanie BHP to także środki na projekty doradcze. W ramach konkursu dotacji ZUS do poprawy warunków pracy możesz zrealizować projekty inwestycyjne lub doradczo-inwestycyjne.

Na co można przeznaczyć dotację:

TRI jest zaufanym partnerem programu prewencji wypadkowej.